Followers

Sunday, 10 March 2013

CONTOH BORANG


BORANG SENARAI SEMAK STANDARD PRESTASI
DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3
NAMA

TINGKATAN

BAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDEN
TARIKH LAKSANA
CATATAN1
Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.
B1D1
(PERSEPSI ESTETIK)
Tahu bahasa seni visual
B1D1E1
Mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang menggambar iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj
B1D1E2
Mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu terancang dan tidak terancang
B1D1E3
Mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail, boneka dan topeng
B1D1E4
Mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri
B1D2
(APLIKASI SENI)
Mengenal  media
B1D2E1
Mengenalpasti alat dan bahan dalam bidang menggambar iaitu iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj
B1D2E2
Mengenalpasti alat dan bahan dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu terancang dan tidak terancang
B1D2E3
Mengenalpasti alat dan bahan dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail, boneka dan topeng
B1D2E4
Mengenalpasti alat dan bahan berdasarkan aktiviti yang dilakukan dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri
B1D3
(APLIKASI SENI)
Mengetahui nilai baik
B1D3E1
Mematuhi arahan guru
2

Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media dan nilai-nilai baik
B2D1
(PERSEPSI ESTETIK)
Memahami bahasa seni visual
B2D1E1
Mengkategorikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang menggambar iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj
B2D1E2
Mengkategorikan unsur seni dan prinsip rekaan  dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu terancang dan tidak terancang
B2D1E3
Mengkategorikan unsur seni dan prinsip rekaan  dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail, boneka dan topeng
B2D1E4
Mengkategorikan unsur seni dan prinsip rekaan  dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri
B2D2
(APLIKASI SENI)
Memahami media yang sesuai untuk berkarya
B2D2E1
Mengkategorikan media yang sesuai  dalam bidang menggambar iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj
B2D2E2
Mengkategorikan media yang sesuai  dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu terancang dan tidak terancang
B2D2E3
Mengkategorikan media yang sesuai  dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail,boneka dan topeng
B2D2E4
Mengkategorikan media yang sesuai dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri
B2D2E5
Menyatakan  fungsi asas media
B2D3
(APLIKASI SENI)
Memahami nilai baik
B2D3E1
Mempamerkan disiplin kendiri
3
Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual serta mempamerkan nilai-nilai baik dalam menghasilkan karya
B3D1
(PERSEPSI ESTETIK)
Meneroka bahasa seni visual
B3D1E1
Meneroka unsur seni dan prinsip rekaan  sebelum penghasilan karya  dalam bidang menggambar iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj
B3D1E2
Meneroka unsur seni dan prinsip rekaan  sebelum penghasilan karya dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu terancang dan tidak terancang
B3D1E3
Meneroka unsur seni dan prinsip rekaan  sebelum penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail,boneka dan topeng
B3D1E4
Meneroka unsur seni dan prinsip rekaan  sebelum penghasilan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri
B3D2
(APLIKASI SENI)
Meneroka penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya
B3D2E1
Meneroka alat, bahan, teknik  dan  proses dalam bidang menggambar
B3D2E2
Meneroka alat, bahan, teknik  dan  proses dalam bidang membuat corak dan rekaan
B3D2E3
Meneroka alat, bahan, teknik  dan  proses dalam bidang membentuk dan membuat binaan
B3D2E4
Meneroka alat, bahan, teknik  dan  proses dalam bidang mengenal kraf tradisional
B3D3
(APLIKASI SENI)
Memperlihatkan nilai baik pada diri dan rakan
B3D3E1
Menunjukkan nilai baik seperti disiplin kendiri dan kerjasama
B3D4
(EKSPRESI KREATIF)
Mengetahui dan memilih bahan yang sesuai dalam penghasilan karya
B3D4E1
Menghasilkan karya menggunakan  alat, bahan , teknik dan proses yang sesuai dalam bidang menggambar iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj
B3D4E2
Menghasilkan karya menggunakan  alat, bahan , teknik dan proses yang sesuai dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu terancang dan tidak terancang
B3D4E3
Menghasilkan karya menggunakan  alat, bahan , teknik dan proses yang sesuai dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail,boneka dan topeng
B3D4E4
Menghasilkan karya menggunakan  alat, bahan , teknik dan proses yang sesuai dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri
4
Menghasilkan karya menggunakan media, teknik dan proses penghasilan yang betul dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual di samping menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan.
B4D1
(PERSEPSI ESTETIK)
Menggunakan bahasa seni visual yang betul dalam penghasilan karya
B4D1E1
Menghasilkan karya dalam bidang menggambar iaitu  lukisan, catan, kolaj dan montaj yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan yang betul
B4D1E2
Menghasilkan karya dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu  terancang dan tidak terancang yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan yang betul
B4D1E3
Menghasilkan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu  mobail,boneka dan topeng yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan yang betul
B4D1E4
Menghasilkan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu  anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan yang betul

B4D2
(APLIKASI SENI)
Memilih dan memanipulasikan media, teknik dan proses yang betul
B4D2E1
Menggunakan alat,bahan, teknik dan proses  yang betul  dalam bidang mengambar
B4D2E2
Menggunakan alat,bahan, teknik dan proses  yang betul  dalam bidang membuat corak dan rekaan

B4D2E3
Menggunakan alat,bahan, teknik dan proses  yang betul  dalam bidang membentuk dan membuat binaan
B4D2E4
Menggunakan alat,bahan, teknik dan proses  yang betul  dalam bidang mengenal kraf tradisional

B4D3
(EKSPRESI KREATIF)
Menggunakan dan memanipulasikan media yang sesuai dengan aktiviti
B4D3E1
Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk dalam bidang menggambar iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj

B4D3E2
Menghasilkan karya yang menarik  dan menepati tajuk dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu terancang dan tidak terancang
B4D3E3
Menghasilkan karya yang menarik  dan menepati tajuk dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail, boneka dan topeng
B4D3E4
Menghasilkan karya yang menarik  dan menepati tajuk dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman, alat, pertahanan diri dan alat perhiasan diri

B4D4
(EKSPRESI KREATIF)
Menghayati nilai baik
B4D4E1
Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diri

B4D5
(APRESIASI SENI)
Membuat apreasiasi terhadap karya
sendiri

B4D5E1
Mempamerkan karya yang dihasilkan

B4D5E2
Menceritakan karya sendiri secara ringkas
5
Menghasilkan karya yang menarik menggunakan pelbagai media, teknik dan proses penghasilan yang betul dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dan mengamalkan nilai baik dalam semua aspek kehidupan.
B5D1
(PERSEPSI ESTETIK)
Menggunakan bahasa seni visual dengan betul dan kreatif dalam berkarya

B5D1E1
Menghasilkan karya dalam bidang menggambar iaitu  lukisan, catan, kolaj dan montaj  yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan dengan betul dan kreatif
B5D1E2
Menghasilkan karya dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu  terancang dan tidak terancang  yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan dengan betul dan kreatif
B5D1E3
Menghasilkan karya dalam bidang membentuk dan membuat  binaan  iaitu  mobail,boneka dan topeng  yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan dengan betul dan kreatif
B5D1E4
Menghasilkan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional  iaitu  anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan dengan betul dan kreatif
B5D2
(APLIKASI SENI)
Mempelbagaikan penggunaan  media, teknik dan proses dengan betul dan kreatif
B5D2E1
Mempelbagaikan pengunaan  alat , bahan, teknik dan proses dengan betul serta kreatif dalam bidang menggambar  iaitu  lukisan, catan, kolaj dan montaj 
B5D2E2
Mempelbagaikan pengunaan  alat , bahan, teknik dan proses dengan betul serta kreatif dalam bidang membuat corak dan rekaan  iaitu  terancang dan tidak terancang 
B5D2E3
Mempelbagaikan pengunaan  alat , bahan, teknik dan proses dengan betul serta kreatif dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu  mobail,boneka dan topeng 
B5D2E4
Mempelbagaikan pengunaan  alat , bahan, teknik dan proses dengan betul serta kreatif dalam bidang mengenal kraf tradisional  iaitu  anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri

B5D3
(EKSPRESI KREATIF)
Mengguna, memanipulasi dan mempelbagaikan media yang bersesuaian secara kreatif
B5D3E1
Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif dalam bidang menggambar  iaitu  lukisan, catan, kolaj dan montaj 

B5D3E2
Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif dalam bidang membuat corak dan rekaan  iaitu  terancang dan tidak terancang 

B5D3E3
Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif dalam bidang membentuk dan membuat binaan  binaan  iaitu  mobail,boneka dan topeng 

B5D3E4
Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif dalam bidang mengenal kraf tradisional  iaitu  anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri
B5D4
(EKSPRESI KREATIF)
Mengaplikasi alam ciptaan Tuhan sebagai sumber ilham.
B5D4E1
Menghasilkan karya yang menarik  dengan membuat olahan idea berdasarkan alam ciptaan Tuhan

B5D5
(EKSPRESI KREATIF)
Menghayati nilai baik
B5D5E1
Mengamalkan  nilai baik semasa menjalankan aktiviti  seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diri
B5D6
(APRESIASI SENI)
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
B5D6E1
Mempamerkan karya yang dihasilkan

B5D6E2
Menceritakan karya sendiri dengan menggunakan bahasa seni visual secara lisan
6
Menghasilkan karya yang kreatif dan unik berpandukan bahasa seni visual dan proses penghasilan yang betul dengan menggunakan pelbagai media dan teknik secara kreatif dan mempunyai elemen nilai tambah serta dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri, tokoh seni dan warisan seni negara di samping memiliki  nilai baik dalam semua aspek kehidupan.
B6D1
(PERSEPSI  ESTETIK)
Murid dapat berfikir secara kritis dan kreatif untuk menghasilkan karya berpandukan bahasa seni visual
B6D1E1
Menghasilkan karya  yang mempunyai unsur seni dan prinsip rekaan secara kreatif dan unik serta dapat menghubungkaitkannya dengan disiplin ilmu yang lain dalam bidang menggambar iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj 


B6D1E2
Menghasilkan karya  yang mempunyai unsur seni dan prinsip rekaan secara kreatif dan unik serta dapat menghubungkaitkannya dengan disiplin ilmu yang lain  dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu  terancang dan tidak terancang B6D1E3
Menghasilkan karya  yang mempunyai unsur seni dan prinsip rekaan secara kreatif dan unik serta dapat menghubungkaitkannya dengan disiplin ilmu yang lain  dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail,boneka dan topeng 


B6D1E4
Menghasilkan karya  yang mempunyai unsur seni dan prinsip rekaan secara kreatif dan unik serta dapat menghubungkaitkannya dengan disiplin ilmu yang lain  dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu  anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri

B6D2
(APLIKASI SENI)
Menggunakan  pelbagai media dan teknik secara kreatif dengan proses  yang betul dan tepat
B6D2E1
Mempelbagaikan penggunaan alat, bahan, teknik dan proses dengan betul , tepat dan kreatif dalam bidang menggambar iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj 

B6D2E2
Mempelbagaikan penggunaan alat, bahan, teknik dan proses dengan betul , tepat dan kreatif dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu  terancang dan tidak terancang 

B6D2E3
Mempelbagaikan penggunaan alat, bahan, teknik dan proses dengan betul , tepat dan kreatif dalam dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail,boneka dan topeng 

B6D2E4
Mempelbagaikan penggunaan alat, bahan, teknik dan proses dengan betul , tepat dan kreatif dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu  anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri

B6D3
(EKSPRESI KREATIF)
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai kajian dan  teknologi dalam penghasilan karya seni
B6D3E1
Menghasilkan karya dengan mengggunakan pelbagai jenis sumber, kajian dan teknologi

B6D4
(EKSPRESI KREATIF)
Menggunakan  Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
B6D4E1
Menghasilkan karya yang menggunakan Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

B6D5
(EKSPRESI KREATIF)
Membudayakan nilai baik dalam setiap aktiviti yang dilakukan
B6D5E1
Membuat pertimbangan yang sewajarya apabila berhadapan dengan pelbagai situasi

B6D5E2
Menjadi pembimbing kepada rakan sebaya  sewaktu menjalankan aktiviti


B6D6
(APRESIASI SENI)
Membuat apreasiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual
B6D6E1
Mempamerkan karya yang dihasilkan

B6D6E2
Menceritakan karya sendiri dengan menggunakan bahasa seni visual  dengan yakin secara lisan

B6D6E3
Menceritakan karya rakan menggunakan bahasa seni visual  dengan yakin secara lisan secara lisan


B6D7
(APRESIASI SENI)
Membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain
B6D7E1
Membuat perbincangan  dan penaakulan bersama guru dan rakan  berdasarkan hasil  kerja atau karya pilihan
NAMA GURU KELAS

TANDATANGAN

TARIKH

No comments:

Post a Comment