Followers

Sunday, 3 March 2013

BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN


Tahun
:
3
Bidang
:
Bidang Membentuk dan Membuat Binaan
Modul
:
Boneka
Tema
:
Alam Semula Jadi
Tajuk
:
Kucing
Masa
:
60 minit
Media
:
Alat      : gunting
Bahan  : span, gam, gelang getah, bahan kutipan, dan  
                bahan lain yang sesuai.
Bahan Bantu Mengajar
:
Contoh boneka

EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti, dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN

1.         Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan, dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan boneka.
2.         Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi  penentuan media dan teknik dalam penghasilan boneka.
3.         Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan boneka.
4.         Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.STANDARD PEMBELAJARAN

3.1       Persepsi Estetik           Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni                                                           visual yang ada pada boneka.
           3.1.1     Unsur seni
                        3.1.1.1 Bentuk - konkrit
                        3.1.1.2              Jalinan - tampak dan sentuh
           3.1.2      Prinsip  rekaan
                        3.1.2.1 Imbangan - simetri
                       
3.2       Aplikasi Seni                Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual, media,                                                         serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.
                        3.2.1     Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media                                                      
                        3.2.1.1 Alat     - gunting
                        3.2.1.2 Bahan - span, gam, bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai                                                       
                        3.2.2     Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya
                       
3.3      Ekspresi Kreatif            Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa
                                            seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan                                        karya.
            3.3.1      Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
            3.3.2      Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk,jalinan dan imbangan dalam
                        penghasilan karya                                
            3.3.3     Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya                                              
 3.4       Apresiasi Seni  Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan                                                            berpandukan bahasa seni visual.
            3.4.1      Mempamerkan karya yang dihasilkan
            3.4.2     Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakanSTANDARD PEMBELAJARAN
ILUSTRASI AKTIVITI
Persepsi Estetik
·       Guru menunjukkan beberapa contoh boneka.
·       Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada boneka.
·       Guru menyatakan definisi boneka.

Aplikasi Seni
·      Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan boneka.
·     Guru menunjuk cara  membuat boneka.
-   mengikat span dengan gelang getah untuk membentuk bahagian badan, kepala, telinga, dan kaki  kucing

Ekspresi Kreatif

·    Murid menghasilkan boneka berpandukan langkah-langkah yang telah dinyatakan dengan bimbingan guru.
·    Murid melukis dan menghias muka kucing.Apresiasi Seni

·    Murid memberikan pendapat tentang karya rakan.
·    Murid membuat persembahan boneka yang dihasilkan.


  

No comments:

Post a Comment