Followers

Thursday, 28 February 2013

BIDANG MENGGAMBAR


STANDARD KANDUNGANTahun
:
3
Bidang
:
Bidang Menggambar
Modul
:
Catan
Tema
:
Alam Semula Jadi
Tajuk
:
Rama-Rama
Masa
:
60 minit
Media
:
Alat     : berus lukisan dan palet
Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau
 cat  tempera
Bahan Bantu Mengajar
:
Gambar rama-rama, contoh catan

EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN

1.     Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, warna, ruang, imbangan, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan.
2.      Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan.
3.      Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan catan.
4.      Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.
STANDARD PEMBELAJARAN

1.1        Persepsi Estetik           Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual            yang ada pada catan.
           1.1.1      Unsur seni
                        1.1.1.1 Bentuk - ilusi
                        1.1.1.2 Warna - sekunder atau tertier atau gabungan kedua-dua warna
                        1.1.1.3              Ruang - ilusi
           1.1.2      Prinsip rekaan
                        1.1.2.1              Imbangan - simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan
                        1.1.2.2 Kepelbagaian - warna

 1.2     Aplikasi Seni                 Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,                                               serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.
            1.2.1     Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media                              
                        1.2.1.1 Alat     - berus lukisan dan palet
                        1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera
            1.2.2     Mengetahui penggunaan media, serta proses dan teknik dalam penghasilan catan
                        1.2.2.1 Teknik - basah atas kering

1.3        Ekspresi Kreatif            Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
                                                kemahiran bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik
                                                dalam penghasilan karya.
            1.3.1      Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
            1.3.2      Menggunakan bahasa seni visual iaitu dalam penghasilan karya
            1.3.3     Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya

1.4       Apresiasi Seni              Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan  
                       berpandukan bahasa seni visual.
            1.4.1      Mempamerkan karya yang dihasilkan
            1.4.2      Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

STANDARD PEMBELAJARAN
ILUSTRASI AKTIVITI
Persepsi Estetik
·         Guru menunjukkan gambar rama-rama.
·         Guru menunjukkan contoh catan.
·         Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan menggunakan pelbagai media basah.
·         Guru menyatakan definisi catan.

Aplikasi seni
·         Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan.
·         Guru menunjuk cara melakar gambar rama-rama dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. 
·         Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk    menimbulkan bentuk.

Ekspresi kreati
·         Murid menghasilkan catan dengan bimbingan guru.
·         Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti.

Apresiasi seni
·         Murid mempamerkan karya masing-masing.
·         Murid menceritakan karya sendiri dan rakan.

 Description: IMG_0027

Description: IMG_0027


No comments:

Post a Comment